طرز مصرف

آدومدز® باید با معده خالی میل شود (1 ساعت قبل از وعده غذایی و یا 2 ساعت پس از آن).
بهتر است دوزهای مصرفی آدومدز® در دو یا سه وعده مجزا تقسیم شوند.
در هفته اول 2 بار در روز از قرص های 400 میلی گرمی آدومدز® استفاده نمایید. و در هفته های بعدی بسته به پاسخ بالینی، می توانید دوز آدومدز® را تا 1600 میلی گرم (حداکثر دوز مجاز) در روز افزایش دهید.